Vteřinové lepidlo Cyberbond 2028 20gr.

Lepidlo vhodné pro porézní pryže a plasty. Nestéká jako řidké typy, vyplní nerovnosti materiálu. PP, PE a teflon je nutné předem aktivovat Primerem CB9056.

0,00  včetně DPH Čtěte více
Vteřinové lepidlo Cyberbond 2028 50gr.

Vteřinové lepidlo pro porézní pryže a plasty. Viskozita: 160 – 240 mPa*s   Bezpečnostní opatření Piktogramy označující nebezpečí GHS07 Signální slovo Varování Nebezpečné komponenty k etiketování: ethyl 2-cyanoacrylate Údaje o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 … Číst více

0,00  včetně DPH Čtěte více
Vteřinové lepidlo Cyberbond 2077 20gr.

Viskózní lepidlo pro porézní materiály, překlene malé nerovnosti. Nevytváří po vytvrzení whitening (zabělání okolo lepeného místa).

0,00  včetně DPH Čtěte více
Vteřinové lepidlo Cyberbond 2150 20gr.

Lepidlo pro lepení porézních materiálů. Vytvrdí i na částečně kyselých površích. Nevpíjí se do podkladů.

0,00  včetně DPH Čtěte více
Vteřinové lepidlo Cyberbond 2240 20gr.

Profi lepidlo vyvinuté pro extrémní zátěže pro kombinace plast, pryž, kov. Odolné teplotním šokům, pro dynamicky a teplotně namáhané spoje. Při lepení nestéká po vytvrzení je částečně flexibilní.

0,00  včetně DPH Čtěte více
Vteřinové lepidlo Cyberbond 2241 20gr.

Profi lepidlo vyvinuté pro extrémní zátěže pro kombinace plast, pryž, kov. Odolné teplotním šokům, pro dynamicky a teplotně namáhané spoje. Při lepení nestéká po vytvrzení je částečně flexibilní.

0,00  včetně DPH Čtěte více
Vteřinové lepidlo Cyberbond 2243 20gr.
Profi lepidlo vyvinuté pro extrémní zátěže pro kombinace plast, pryž, kov. Odolné teplotním šokům, pro dynamicky a teplotně namáhané spoje. Při lepení nestéká po vytvrzení je částečně flexibilní.

 

0,00  včetně DPH Čtěte více
Vteřinové lepidlo Cyberbond 2610 20gr.

Jednosložkové kyanakrylátové lepidlo, které obsahuje technologii neomerů. Středně viskózní a velmi snadno použitelné. Extrémně rychleschnoucí.

0,00  včetně DPH Čtěte více
Zástupný symbol
Vteřinové lepidlo Cyberbond 2999 20gr.

Gelové lepidlo pro použití na svislých plochách a montáže v extrémních plochách. Absolutně nestékavý. Vytvrdí i na kyselém povrchu.

0,00  včetně DPH Čtěte více
Vteřinové lepidlo Cyberbond 5008 20gr.

Vteřinové lepidlo Cyberbond 5008 s nízkou úrovní zápachu. Odolné proti vnějším vlivům. Viskozita: 45 – 80 mPa*s Bezpečnostní opatření Piktogramy označující nebezpečí odpadá Signální slovo odpadá Údaje o nebezpečnosti odpadá Bezpečnostní pokyny P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranný oděv / ochranné … Číst více

0,00  včetně DPH Čtěte více