Vteřinové lepidlo Cyberbond 5008 20gr.

Vteřinové lepidlo Cyberbond 5008 s nízkou úrovní zápachu. Odolné proti vnějším vlivům. Viskozita: 45 – 80 mPa*s Bezpečnostní opatření Piktogramy označující nebezpečí odpadá Signální slovo odpadá Údaje o nebezpečnosti odpadá Bezpečnostní pokyny P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranný oděv / ochranné … Číst více

593,00  včetně DPH Přidat do košíku