» » » Anaerobní tmel Cyberbond SM40 50gr.

Anaerobní tmel Cyberbond SM40 50gr.

Anaerobní tmel pro hydraulické, pneumatické a všechny další drobné spoje přírub a potrubí. Maximální velikost spáry od 0,05mm až do 0,15mm. Střední pevnost, střední viskozita.

Barva: hnědá

Viskozita: 300 – 500tx mPa*s

Dostupnost

skladem u distributora

Záruční doba

12 měsíců

Číslo produktu

SM40050112110

Cena včetně DPH 0,00 
Cena bez DPH 0,00 
€ 0

Není skladem

Anaerobní tmel pro hydraulické, pneumatické a všechny další drobné spoje přírub a potrubí. Maximální velikost spáry od 0,05mm až do 0,15mm. Střední pevnost, střední viskozita.

Barva: hnědá

Viskozita: 300 – 500tx mPa*s

 

Bezpečnostní označení

Piktogramy označující nebezpečí odpadá
Signální slovo odpadá
Údaje o nebezpečnosti
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Název Velikost
SM40_2018 304 KB
SM40_MSDS_CZ_20180221 81 KB