» » » Anaerobní tmel Cyberbond SH58 50gr.

Anaerobní tmel Cyberbond SH58 50gr.

Anaerobní lepidlo pro přírubová těsnění. Bezprostřední těsnost 60min(max.pevnost za 24hodin). Přetěsní i poškrábané plochy, které vysekávané těsnění nevytěsnění. Aplikovatelný pouze z kartuše.

 

Dostupnost

není skladem

Záruční doba

12 měsíců

Číslo produktu

SH580500103

Cena včetně DPH 0,00 
Cena bez DPH 0,00 
€ 0

Není skladem

Anaerobní tmel pro přírubová těsnění. Maximální velikost spáry od 0,10mm až do 0,50mm. Vysoká pevnost, vysoká viskozita.

Barva: červená

Viskozita: 30.000 – 50.000tx mPa*s

Piktogramy označující nebezpečí

GHS07

Signální slovo Varování

Nebezpečné komponenty k etiketování:
Urethane methacrylate

Údaje o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.